Навчальна програма

 №  Назва розділів теми  Кількість годин СРС
 1Предмет і метод статистики 5
 2 Статистичне спостереження  6
 3 Зведення і групування статистичних даних 6
 4Абсолютні та відносні величини 6 2
 5 Середні величини і показники варіації 6 2
 6 Ряди динаміки  6 2
 7 Індекси 5 2
 8 Статистика продукції 5 2
 9 Статистика чисельності та продуктивності персоналу 5 2
 10 Статистика ефективності виробництва  4 2
 Усього  54 20

ĉ
Ігор Гронський,
22 трав. 2013 р., 14:56
Comments