Навчальна програма

 № Назва теми На уроках СРС Загальна кількість годин
 1 Об’єкт, предмет, завдання  і методологічні  основи економіки  праці. 6 8 14
 2Трудові ресурси  і трудовий потенціал суспільства.  5 8 13
 3 Відносини зайнятості та  безробіття.  7 8 15
 4 Внутрішній ринок праці організації.  4 6 10
 5 Регулювання  організаційно – економічних відносин в організації. 4 6 10
 6 Сутність, значення, й об’єкти нормування праці.  6 5 11
 7 Аналіз трудового процесу  і витрат робочого часу.  7 4 11
 8 Нормативи  і норми  затрат праці.  6 4 10
Методи нормування  і способи  встановленням норм праці. 5 6 11
 10Продуктивність і ефективність праці.  4 4 8
11  Аналіз і планування праці на підприємстві. 4 9
 12Витрати  на персонал і заробітна плата.  5 6 11
 13 Тарифне нормування заробітної плати.  4 10
 14Планування  соціального розвитку організації. 5 4 9 5 4 9
15  Аналіз, звітність  і аудит у сфері праці. 4 6 10 4 6 10
  Всього: 7686 162 

Comments