Робоча програма


 Кількість годинРозподіл по семестрах та формах навчання, форми контролю 
 Всього  На уроках СРС Семестр ІІ, денна форма навчання
 Лекції  Прак. Лаб. СРСЗалік  Конс.
 54 38 16 20 18 - 16 + 1
ĉ
Ігор Гронський,
15 бер. 2012 р., 00:17