Навчальна програма


Орієнтовний план лекцій 
 № Назва теми  На уроки СРС    Загальна кількість годин
 1. Сутність і значення нормування.   8  14  22
2.  Об’єкти нормування праці.   8  12  20
 3. Аналіз трудового процесу і затрат робочого часу.  12  16  28
4.  Нормативні матеріали для визначееня норм праці   14  16  30
5.  Норми затрат праці.   12  16  28
 6. Методи нормування найпоширеніших виробничих процесів.  14  6  20
 7. Організація нормування праці на підприємствах.   8  6  14
 Всьго 76  86  162 ĉ
Ігор Гронський,
15 бер. 2012 р., 00:10