Головна сторінка

      Біографія
      Гронський Ігор Анатолійович, викладач економічних дисциплін 1 категорії. Працює в Вінницькому технічному коледжі з 2000 р. За цей період викладав такі дисципліни: Економічна історія, Макроекономіка, Статистика, Розміщення продуктивних сил, Інвестиційна діяльність, Статистика фінансів, Мікроекономіка, Страхування, Економіка підприємства, Економіка промисловості, Організація і планування діяльності підприємств, Економіка і нормування праці, Економіка праці та соціально-трудових відносин, Зовнішня економічна діяльність.
     Під час роботи в коледжі приймає активну участь у навчально-виховній роботі, приймає участь у методоб’єднаннях, конференціях, позакласних виховних заходах, друкується в наукових журналах,  постійно підвищує свій освітньо-кваліфікаційний рівень. 
      За цей період двічі проходив стажування у Вінницькому торгівельно-економічному інституті, та в Вінницькому інституті економіки Тернопільського національного технічного університету. На цей час займається проблемою удосконалення форм і методів роботи з викладання економічних дисциплін та проблемою переходу у Вінницькому технічному коледжі на кредитно-модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів.